Start Hrvacka

Hrvacka

Onda je mama njemu rekla: „Šta stalno priokrićeš, koji klinac? Pari da padaju s Marsa, čoviče, to će trajat misecima! “ Mama je rekla: „Aterirat znaći ić u pizdu materinu! Tata je mami rekao: „Okej, onda ću pribacit na utakmicu!

Natjecanje ima naziv: PRVA HRVATSKA HRVAČKA LIGA GRČKO-RIMSKIM NAČINOM, natjecateljska godina 2016. Ukoliko samo jedna ekipa traži održavanje izvanredne sjednice (priziv na odluku Natjecateljske komisije i sl.) predsjednik Liga odbora sazvati će sjednicu ukoliko su zadovoljeni slijedeći uvjeti: A / da je ekipa koja je tražila sazivanje sjednice Liga odbora predložila mjesto i termin održavanja sjednice kao i dala garanciju za podmirenje troškova dolaska članova LO-a na sjednicu (trošak puta i dnevnice).

Samo tata je sa daljinskim stalno minjao programe na televiziji.

Ekran je stalno ablendova ka žmigavac od škodilaka. “ Mama je rekla: „Ma oće ti vraga danas past vlada! “ Onda sam ja sa tapetića pitao: „Šta to znači aterirat?

Klubovi sudionici Lige pismenom odlukom ili propisanom punomoći koja se predaju na konstituirajućoj sjednici obavještavaju Liga odbor o svom predstavniku.